ДОЗИМЕТРИЧНИЙ КОНТРОЛЬ

ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ДОЗИМЕТРИЧНИЙ КОНТРОЛЬ ЗОВНІШНЬОГО ОПРОМІНЕННЯ

Організація індивідуального дозиметричного контролю (ІДК) є ключовим завданням радіаційного захисту від шкідливої дії іонізуючого випромінювання, а також важливішим кількісним критерієм оцінки реально досягнутого рівня ядерної та радіаційної безпеки.

На території зони відчуження постійно присутній радіаційний фактор. Незважаючи на високий рівень ядерної та радіаційної безпеки, все ще існує вірогідність як виникнення критичних подій і радіаційних аварій, так і порушення відвідувачами правил відвідування зони відчуження, правил радіаційної безпеки.

ТОВ «РК Проект» працює над вдосконаленням системи радіаційної безпеки, у тому числі, в частині контролю та обліку індивідуальних доз опромінення, із застосуванням сучасного обладнання виробництва Mirion Technologies (Rados), яке використовується для проведення індивідуального дозиметричного контролю персоналу радіаційно-небезпечних об’єктів в багатьох країнах світу.

Наша дозиметрична система пройшла оцінку відповідності вимогам Технічного регламенту законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, відповідно до статті 16 Закону України «Про метрологію та метрологічну діяльність». Послуги надаються кваліфікованим персоналом, який пройшов відповідне навчання.

Ми пропонуємо такий набір послуг з індивідуального дозиметричного контролю відвідувачів зоні відчуження:

видача та збір індивідуальних дозиметрів в обумовлених місцях (КПП «Дитятки», КПП «Семиходи», м. Чорнобиль, м. Славутич);

оперативна обробка результатів вимірювань дози опромінення кожного відвідувача;

формування бази даних дозиметричного контролю;

оформлення та видача сертифікатів (довідок) про отриману індивідуальну дозу опромінення кожному відвідувачу (за окремою домовленістю сертифікати можуть бути видані в день завершення візиту).