Нормативно-правові посилання

Закон України «Про захист людини від впливу іонізуючого випромінювання» (витяг)

Кожна   людина,  яка  проживає  або  тимчасово  перебуває  на території  України,  має  право  на  захист від впливу іонізуючого випромінювання.  Це  право  забезпечується  здійсненням  комплексу заходів  щодо  запобігання  впливу  іонізуючого  випромінювання на організм   людини   вище  встановлених  дозових  меж  опромінення, компенсацією  за  перевищення встановлених дозових меж опромінення та  відшкодуванням  шкоди, заподіяної внаслідок впливу іонізуючого
випромінювання.

Громадяни  України  та їх об’єднання мають право на отримання інформації  щодо  рівнів опромінення людини та заходів захисту від впливу іонізуючого випромінювання в місцях їх проживання чи роботи від відповідних органів виконавчої влади, до відання яких належать функції  захисту  людини  від  впливу  іонізуючого  випромінювання згідно з законодавством України.

Юридичні та фізичні особи, які здійснюють практичну діяльність, зобов’язані:

  • планувати і проводити заходи щодо забезпечення захисту людини від впливу іонізуючого випромінювання;
  • здійснювати контроль і облік індивідуальних доз опромінення персоналу;
  • забезпечувати реалізацію прав громадян та їх об’єднань на надання інформації щодо стану захисту людини від впливу іонізуючого випромінювання.
ПОРЯДОК відвідування зони відчуження і зони безумовного (обов'язкового) відселення, затверджений наказом МНС України від 02.11.2011 № 1157, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 18 листопада 201 р. за № 1319/20057 (витяг)

Порядок визначає механізм організації відвідування робочими групами, комісіями, утвореними за рішеннями Верховної Ради України, Президента України та Кабінету Міністрів України, та окремими посадовими особами органів державної влади, громадянами України, іноземними делегаціями, іноземцями та особами без громадянства (далі – відвідувачі) ядерних установок та об’єктів, призначених для поводження з радіоактивними відходами на території зони відчуження і зони безумовного (обов’язкового) відселення та забезпечення дотримання правил радіаційної безпеки під час перебування відвідувачів на зазначеній території.

Перед відвідуванням зони відчуження і зони безумовного (обов’язкового) відселення організатором проводиться інструктаж відвідувачів, на якому під особистий підпис доводяться вимоги Правил радіаційної безпеки при проведенні робіт у зоні відчуження і зоні безумовного (обов’язкового) відселення, затверджених наказом Міністерства охорони здоров’я України, Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи від 4 квітня 2008 року N 179/276 ( z0754-08 ), зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 14 серпня 2008 року за N 754/15445 (далі – Правила радіаційної безпеки), Основних санітарних правил забезпечення радіаційної безпеки України, затверджених наказом Міністерства охорони здоров’я України від 2 лютого 2005 року N 54 ( z0552-05, za552-05 ), зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 20 травня 2005 року за N 552/10832 (далі – Основні санітарні правила), та Правил фізичного захисту ядерних установок та ядерних матеріалів, затверджених наказом Державного комітету ядерного регулювання України від 4 серпня 2006 року N 116 ( z1067-06 ), зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 21 вересня 2006 року за N 1067/12941 (далі – Правила фізичного захисту), цього Порядку та доводиться інформація щодо отримання можливої дози опромінення та відповідних цій дозі можливих наслідків для здоров’я.

Організатор забезпечує облік індивідуальних доз опромінення відвідувачів, які визначаються розрахунковим методом за відповідно затвердженими методиками або шляхом вимірювань.